sterowanie

Nowy firmware Sterownika v1.5.2

W najnowszej wersji sterownika SterDźwig V2 (firmware v1.5.2) wprowadziliśmy obsługę naszego nowego modułu elektronicznego do podszybia.
To rozwiązanie znacznie obniża koszty instalacji i jest zgodne z aktualnymi normami dźwigowymi.
W zakładce 'Serwis' (w sterowniku) można teraz sprawdzić wszystkie źródła jazdy rewizyjnej: w podszybiu, na kabinie lub w maszynowni. Można także sprawdzić aktywację blokady windy po załączeniu rewizji w podszybiu. Załączenie rewizji w podszybiu wymaga od konserwatora operacji resetu i stan ten jest zapisywany w sterowniku trwale (jest odporny na zanik zasilania).

Nowy firmware (v1.5.2) realizuje również większość funkcji sterujących automatycznym zjazdem awaryjnym co poprawia niezawodność aparatury przez eliminację zawodnych przekaźników czasowych.
Obecnie nasza standardowa szafa sterowa ma wymiary 400mm x 1000mm.

Zachęcamy także do przeczytania artykułu opisującego techniczne aspekty naszego sterowania grupowego. Artykuł jest dostępny na portalu 'polskiprzemysl' pod linkiem:
https://polskiprzemysl.com.pl/utrzymanie-ruchu/urzadzenia-do-transportu-wagi-przemyslowe/model-based-design-w-projektowaniu-systemow-kontroli-dla-wind-osobowych/

Obsluga wind szpitalnych pracujacych w grupie

Najnowsza aktualizacja firmware-u v1.4.0 dodaje obsługę dźwigów szpitalnych pracujących w grupie. Obecnie wszystkie typy wezwań: zwykłe, uprzywilejowane oraz szpitalne - są obsługiwane przez pojedyńczą stację piętrową za pomocą 2-przewodowej magistrali CAN.

Zachęcamy także do przeczytania artykułu opisującego techniczne aspekty naszego sterowania grupowego. Artykuł jest dostępny na portalu 'polskiprzemysl' pod linkiem:
https://polskiprzemysl.com.pl/utrzymanie-ruchu/urzadzenia-do-transportu-wagi-przemyslowe/model-based-design-w-projektowaniu-systemow-kontroli-dla-wind-osobowych/

Obsługa grupy jest realizowana z użyciem ciągłej optymalizacji, tzn. w trakcie pracy przydział oczekujących wezwań jest na bieżąco modyfikowany w zależności od obciążenia i rozkładu wszystkich wezwań i dyspozycji. Takie rozwiązanie jest szczególnie zalecane w przypadku instalacji grupowych pracujących bardzo intensywnie jak np.: wysokie, wieloapartamentowe budynki, akademiki, szpitale.
Oprogramowanie umożliwia zdefiniowanie dźwigów uprzywilejowanych. Naciśnięcie przycisku wezwania trwające powyżej 4 sekund jest sygnalizowane miganiem i powoduje zawsze wezwanie wybranego dźwigu. Jest to wygodne w przypadku grup, w których np. jeden z dźwigów jest większy i służy do transportu mebli, wózków, rowerów itp.

Sterowania zgodne z nowa norma PN-EN 81-20

norma_pn_en_81_20

Produkujemy aparatury sterowe dostosowane do nowej normy PN-EN 81-20.
Wykonujemy również dźwigi według nowej normy do układów z zaniżoną strefą bezpieczeństwa górną i dolną.

Strony

Subskrybuj RSS - sterowanie

Ostatnio dodane zdjecia

Ostatnio dodane elementy